Wintercyclus Jeugd 2017-2018

WINTERCYCLUS – JEUGD

  

De wintercyclus is voorbehouden aan BTC leden.

Wie geen zomerlid is op BTC betaalt 25€ lidgeld extra op de betaaldagen van de wintercyclus.

Het lidgeld is geldig tot 31 maart 2018.

 

De lessen tijdens de winter worden gegeven op 2 locaties :

Ballon BTC – Neerhoflaan 22 te Wemmel

Sporthall Dijck – Dijck 34 te Wemmel


De inschrijvingen zijn afgesloten.

 

 

Hieronder een beschrijving van het lessenpakket dat wordt aangeboden telkens met een link naar het inschrijvingsformulier.

 

RECREATIE : Kidstennis en Maxi-tennis

 

Kidstennis is een initiatief van Tennis Vlaanderen om kinderen op een didactische verantwoorde en speelse manier te laten kennismaken met de tennissport.

Het programma Kidstennis omvat 5 niveaus van wit tot groen.

Na het Kidstennisprogramma te hebben doorlopen kan het kind zich vervolmaken in Maxi-tennis.

 

WIT

Wit is de ideale voorbereiding voor kinderen van 4 tot 5 jaar die willen tennissen.

Op een plezierige manier worden de psychomotorische vaardigheden van het kind getraind door middel van loop, spring, werp en vangspelletjes met allerlei materialen.

 

Lesmomenten : enkel op woensdag tussen 13u30 en 15u30 en op zaterdag tussen 9u30 en 11u30.

 

Een wintercyclus van 20 lesweken wordt georganiseerd van 04/10/2017 tot einde maart 2018.

Prijs 1u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 230 €

Prijs 2u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 440 €

 

Klik hier om in te schrijven voor wit.

 

 

BLAUW

Blauw is bedoeld voor beginnende tennissers tussen 5 en 7 jaar.

Alle basisslagen worden aangeleerd behalve de bovenhandse opslag. Er wordt gespeeld met een mousse bal over een laag netje en op een terrein van 8,23m op 2,75m.

 

De kidslessen zullen aansluitend aan de tennis een half uur coördinatie bevatten. De tennisschool heeft voor deze formule gekozen omdat een kind onder de 10 jaar volop in zijn motorische ontwikkelingsfase zit. Op deze leeftijd zijn kinderen zeer vatbaar om te leren bewegen (rennen, stoppen, starten, springen,…), om complexere bewegingen aan te leren (agility, coördinatie) en om musculaire systemen te trainen (zoals bijvoorbeeld snelheid). Ons doel met de coördinatietraining is dus om op een speelse manier de kinderen te helpen in hun ontwikkeling van deze basiseigenschappen. Ook kunnen wij ze op deze manier leren doorzetten in moeilijke situaties en hun leren concentreren op de kern van bepaalde oefeningen. De kinderen zullen zich makkelijker kunnen aanpassen in complexere oefeningen zoals bijvoorbeeld het spelen van tennis maar ook in andere situaties van het dagelijkse leven. Het volgen van deze coördinatietraining zal dus buiten het sociale aspect van samen te spelen een snellere progressie op gebied van tennis met zich mee kunnen brengen en dus meer succeservaring voor de kinderen.

EN MEER SUCCES = MEER FUN!

Voor meer uitleg zie ook site van Tennis Vlaanderen www.tennisvlaanderen.be

 

Lesmomenten : enkel op woensdag om 13u en 14u30, op zaterdag om 9u en 10u30 en mits voldoende deelnemers op zondag tussen 12u en 15u.

 

 

Een wintercyclus van 20 lesweken wordt georganiseerd van 04/10/2017 tot einde maart 2018. Een eventuele groep op zondag start op 1/10/2017.

Prijs 1 x 1,5u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 315 €

Prijs 2 x 1,5u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 610 €

 

Klik hier om in te schrijven voor blauw.

 

 

ROOD

De richtleeftijd is 7 tot 9 jaar. De juiste tennistechniek in functie van de tactiek wordt nu aangeleerd. De racketgrepen en de bovenhandse opslag worden toegevoegd aan de basisslagen. Er wordt gespeeld met een grote softbal op een terrein van 11m op 5,5m.

 

De kidslessen zullen aansluitend aan de tennis een half uur coördinatie bevatten. De tennisschool heeft voor deze formule gekozen omdat een kind onder de 10 jaar volop in zijn motorische ontwikkelingsfase zit. Op deze leeftijd zijn kinderen zeer vatbaar om te leren bewegen (rennen, stoppen, starten, springen,…), om complexere bewegingen aan te leren (agility, coördinatie) en om musculaire systemen te trainen (zoals bijvoorbeeld snelheid). Ons doel met de coördinatietraining is dus om op een speelse manier de kinderen te helpen in hun ontwikkeling van deze basiseigenschappen. Ook kunnen wij ze op deze manier leren doorzetten in moeilijke situaties en hun leren concentreren op de kern van bepaalde oefeningen. De kinderen zullen zich makkelijker kunnen aanpassen in complexere oefeningen zoals bijvoorbeeld het spelen van tennis maar ook in andere situaties van het dagelijkse leven. Het volgen van deze coördinatietraining zal dus buiten het sociale aspect van samen te spelen een snellere progressie op gebied van tennis met zich mee kunnen brengen en dus meer succeservaring voor de kinderen.

EN MEER SUCCES = MEER FUN! 

Voor meer uitleg zie ook site van Tennis Vlaanderen www.tennisvlaanderen.be

 

Lesmomenten : enkel op woensdag om 13u en 14u30, zaterdag om 9u en 10u30 en mits voldoende deelnemers op zondag tussen 12u en 15u.

 

Een wintercyclus van 20 lesweken wordt georganiseerd van 04/10/2017 tot einde maart 2018. Een eventuele groep op zondag start op 1/10/2017.

Prijs 1 x 1,5u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 315 €

Prijs 2 x 1,5u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 610 €

 

 Klik hier om in te schrijven voor rood.

 

 

ORANJE

De richtleeftijd is 9 tot 10 jaar. Oranje is de tussenstap tussen het mini-terrein en het “grote” terrein.

De aangeleerde techniek moet nu tactisch kunnen uitgevoerd worden. Er wordt gespeeld met een softbal of midi-bal op een midi-terrein van 18m op 6,5m.

 

Lesmomenten : enkel op woensdag tussen 13u en 17u, op zaterdag tussen 9u en 17u, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 16u en 18u en mits voldoende deelnemers op zondag  tussen 12u en 15u.

 

 

Een wintercyclus van 20 lesweken wordt georganiseerd van 01/10/2017 tot einde maart 2018 (in de ballon vanaf 30/9/2017)

Prijs 1u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 295 €

Prijs 2u per week (max. 5 leerlingen per trainer) : 570 €

 

Klil hier om in te schrijven voor oranje

 

 

GROEN

De richtleeftijd is 10 tot 12 jaar. Tactiek wordt steeds belangrijker, alle facetten komen aan bod. Er wordt gespeeld met een overgangsbal op een groot terrein van 23,77m op 8,23m.

 

Lesmomenten : enkel op woensdag tussen 13u en 17u, op zaterdag tussen 9u en 17u en op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 16u en 18u.

 

Een wintercyclus van 20 lesweken wordt georganiseerd van 01/10/2017 tot einde maart 2018 (in de ballon vanaf 30/9/2017)

Prijs 1u per week (4 leerlingen per veld) : 295 €

Prijs 2u per week (4 leerlingen per veld) : 570 €

 

Klik hier om in te schrijven voor groen.

 

 

GEEL - MAXI-TENNIS

De richtleeftijd is 12 tot 18 jaar. Techniek, slagen , tactiek worden verder uitgewerkt. Zoals bij de volwassenen wordt er gespeeld met een normale tennisbal op een groot terrein.

 

Lesmomenten : op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 16u en 19u, op woensdag tussen 13u en 19u, op zaterdag tussen 9u en 17u.

 

Een wintercyclus van 20 lesweken wordt georganiseerd van 1/10/2017 tot einde maart 2018 (in de ballon vanaf 30/09/2017).

Prijs 1u per week (4 leerlingen per veld) : 295 €

Prijs 2u per week (4 leerlingen per veld) : 570 €

 

Klik hier om in te schrijven voor geel/maxi

 

COMPETITIE

 

 

Voor kinderen waarvan de trainers oordelen dat ze klaar en gemotiveerd zijn om naar competitie over te stappen. Alleen kinderen die geselecteerd werden door de trainers kunnen hiervoor inschrijven.


Naast de gewone lesuren kan men zich ook inschrijven voor de optie conditietraining (1u). Deze gaat door op zaterdag tussen 12u en 14u in de sporthal Dijck.

 

Lesmomenten : op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 16u en 19u, op woensdag tussen 13u en 19u, op zaterdag tussen 9u en 17u. Er wordt een zekere flexibiliteit van de kinderen gevraagd om de juiste groepen te kunnen maken.

 

Een wintercyclus van 20 lesweken wordt georganiseerd van 30/09/2017 tot einde maart 2018 (conditietraining vanaf 7/10/2017)

Prijs 1 x 1,5u per week (4 leerlingen per veld) : 440€

Prijs 2 x 1,5u per week (4 leerlingen per veld) : 860 €

Prijs condititietraining 1x 1u per week : 160€

 

Klik hier om in te schrijven voor competitie