Verzekering

Wat doen bij een ongeval?

Als spelend lid is men verzekerd bij Ethias voor sportletsels.

Neem contact met de secretaris van de club :

Ann-Jo Jacobs, tel. 0477/30 03 81