Interclub jeugd 2019

Vul dit inschrijvingsformulier voor "Interclub Jeugd 2019" in en verzend

Naam *
Invalid Input

Voornaam*
Invalid Input

Geboortedatum (dd/mm/jjjj)*
Invalid Input

VTV nummer
Invalid Input

Klassement 2018
Invalid Input

GSM ouder (0xxx xx xx xx)*
Vul hier alleen cijfers in, geen leestekens, wel spaties

E-mail adres ouder*
Invalid Input

Mijn vader of moeder zijn bereid om kapitein te zijn. Duid hieronder ja of neen aan.

Kapitein*
Invalid Input

Indien ja vul naam, voornaam en VTV nummer van ouder in.

Naam ouder
Invalid Input

Voornaam ouder
Invalid Input

VTV nummer ouder
Invalid Input

Mijn ouders zijn bereid te zorgen voor het vervoer. Duid hieronder ja of neen aan.

Vervoer*
Invalid Input

Opmerking
Invalid Input