Hoe kan men lid worden?

 

  • Men moet spelend of minstens barlid zijn van de BTC. Het jaarlijks barlidgeld bedraagt: 30,-euro en de betaling loopt via de rekening van de BTC. Hiervoor wordt uiteraard gewacht op een signaal vanwege het BTC-bestuur.

  • Door een jaarlijkse bijdrage van 7 euro per persoon te storten op rekening van de Zevenaars: BE 7330 1597 7445. Koppels betalen dus 14 euro!